Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht & Venen

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg in de thuissituatie

58947b2249ce9
535d8b7b841e1

Terminale zorg voor patiënten en hun naasten.


 

Welkom op onze website

Onze vrijwilligers bieden ondersteuning aan terminale patiënten en hun naasten. Deze ondersteuning maakt het mogelijk dat de patiënt de keuze heeft om de laatste fase thuis in de eigen vertrouwde omgeving door te kunnen brengen. Uit onderzoek is komen vast te staan dat meer dan 70 procent van de zieken die terminaal zijn er de voorkeur aan geven om thuis te kunnen sterven. Ondanks de aanwezigheid van professionele thuiszorg is het 24 uur per dag bieden van zorg en aandacht vaak een zware opgave voor familie en andere naasten. Wij kunnen u daarbij ondersteunen.

Op deze website vindt u informatie over de Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht & Venen en kunt u eenvoudig contact met ons maken of een aanvraag doen voor ondersteuning. Heeft u vragen, wilt u een presentatie over onze dienstverlening of wilt u ook vrijwilliger worden? Laat het ons weten.

Ons verzorgingsgebied behelst de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen. In de kernen Abcoude, Breukelen, Loenen, Maarssen, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis hebben wij vrijwilligers paraat die ook in de omliggende gebieden zorg bieden.


Laatste nieuws


De stichting ontvangt een cheque van Monuta Helpt

 

Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht & Venen ontvangt cheque van Monuta Helpt, t.w.v. € 2.000,-.


Op het uitvaartcentrum van Monuta de Jager in Bussum is donderdag jl. door Ramon Strasters, namens Monuta Helpt, een cheque overhandigd aan Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht & Venen (Stichtse Vecht en De Ronde Venen).


Monuta reserveert jaarlijks een deel van haar inkomsten voor sociaal maatschappelijke doelen, verband houdende met het levenseinde. Onlangs keurde het bestuur van Monuta Helpt, via ambassadeur Anita Witzier, een door de stichting Vrijwilligerszorg ingediende aanvraag om een donatie goed.


Het gaat om een bedrag van € 2.000,-. Het bedrag is bedoeld om de vrijwilligers bij te scholen op het gebied van dementie. Sinds dit jaar worden vrijwilligers van de stichting namelijk ook in verpleeghuizen ingezet om bewoners in hun laatste levensfase bij te staan en zo nodig hun naasten te ondersteunen. Door de bezuinigingen en de tekorten in de zorg is één op één aandacht door het personeel in verpleeghuizen nauwelijks mogelijk. Vrijwilligers zijn daarom in toenemende mate nodig, zodat niemand in eenzaamheid hoeft te sterven. Omdat het vaak om mensen met Alzheimer gaat, is bijscholing van de vrijwilligers nodig.

Het overhandigen van de cheque
De cheque werd in ontvangst genomen door een bestuurslid en de twee coördinatoren van de stichting. Vrijwilligerszorg Thuis Sterven is er uitermate blij mee en dankt Monuta Helpt.