Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht & Venen

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg in de thuissituatie

535d8b7b841e1
58947b2249ce9

Terminale zorg voor patiënten en hun naasten.


 

Welkom op onze website

Onze vrijwilligers bieden ondersteuning aan terminale patiënten en hun naasten. Deze ondersteuning maakt het mogelijk dat de patiënt de keuze heeft om de laatste fase thuis in de eigen vertrouwde omgeving door te kunnen brengen. Uit onderzoek is komen vast te staan dat meer dan 70 procent van de zieken die terminaal zijn er de voorkeur aan geven om thuis te kunnen sterven. Ondanks de aanwezigheid van professionele thuiszorg is het 24 uur per dag bieden van zorg en aandacht vaak een zware opgave voor familie en andere naasten. Wij kunnen u daarbij ondersteunen.

Op deze website vindt u informatie over de Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht & Venen en kunt u eenvoudig contact met ons maken of een aanvraag doen voor ondersteuning. Heeft u vragen, wilt u een presentatie over onze dienstverlening of wilt u ook vrijwilliger worden? Laat het ons weten.

Ons verzorgingsgebied behelst de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen. In de kernen Abcoude, Breukelen, Loenen, Maarssen, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis hebben wij vrijwilligers paraat die ook in de omliggende gebieden zorg bieden.


Laatste nieuws


Workshop Maria Grijpsma

Ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de VTS Vecht en Venen is er op 21 april voor de vrijwilligers een workshop georganiseerd o.l.v. Maria Grijpsma.

 

De locatie ’t Heycop in Breukelen van de Stichting Welzijn Stichtse Vecht was daarvoor beschikbaar gesteld en de Riki Stichting uit Ouderkerk a/d Amstel had voor de organisatie ervan een genereuze gift gedaan.

Na de thee of koffie en heerlijke taarten gebakken door onze coördinator Jannie van Kooten, werd na een rondje langs de circa 30 deelnemers met het programma gestart.

 

Een ontspanningsoefening opende de workshop en iedereen was er klaar voor.

 

Maria deed in de loop van de workshop een paar verschillende oefeningen die vooral bedoeld waren om voor jezelf rustmomenten te creëren. Er was ook veel ruimte om ervaringen uit de praktijk van de vrijwilligers met elkaar te delen.

 

Maria Grijpsma is verpleegkundige en expert in de begeleiding van groepen mantelzorgers.Zij heeft samen met Inge Jager het boekje “ Klein geluk voor de mantelzorger”geschreven. Een boekje vol met praktische tips voor (overbelaste) mantelzorgers, om Klein Geluk in hun leven te brengen door goed voor zichzelf te (leren) zorgen.

Met een 5-de druk in april 2018 zijn er inmiddels 15.000 exemplaren van verkocht.

 

Aan het eind van de middag konden wij alle aanwezige vrijwilligers dit boekje en een “goody bag” met nog een paar extraatjes, beschikbaar gesteld door Schulp en uitgeverij Amsterdam University Press, als lustrumcadeaux overhandigen.

 

Het was een boeiende middag die gewaardeerd werd, zoals bleek uit de gesprekken na afloop.