Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht & Venen

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg in de thuissituatie

535d8b7b841e1
58947b2249ce9

Terminale zorg voor patiënten en hun naasten.


 

Welkom op onze website

Onze vrijwilligers bieden ondersteuning aan terminale patiënten en hun naasten. Deze ondersteuning maakt het mogelijk dat de patiënt de keuze heeft om de laatste fase thuis in de eigen vertrouwde omgeving door te kunnen brengen. Uit onderzoek is komen vast te staan dat meer dan 70 procent van de zieken die terminaal zijn er de voorkeur aan geven om thuis te kunnen sterven. Ondanks de aanwezigheid van professionele thuiszorg is het 24 uur per dag bieden van zorg en aandacht vaak een zware opgave voor familie en andere naasten. Wij kunnen u daarbij ondersteunen.

Op deze website vindt u informatie over de Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht & Venen en kunt u eenvoudig contact met ons maken of een aanvraag doen voor ondersteuning. Heeft u vragen, wilt u een presentatie over onze dienstverlening of wilt u ook vrijwilliger worden? Laat het ons weten.

Ons verzorgingsgebied behelst de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen. In de kernen Abcoude, Breukelen, Loenen, Maarssen, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis hebben wij vrijwilligers paraat die ook in de omliggende gebieden zorg bieden.


Laatste nieuws


20 jaar

20 jaar Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht en Venen

Het is al weer 20 jaar geleden dat de Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven werd opgericht en na een fusie bestrijkt het de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht.
Met het afscheid moeten nemen van het leven krijgt vroeg of laat iedereen te maken en velen hebben zo’n situatie al in hun familie- of vriendenkring meegemaakt.
Het is vaak een zware opgave om hier mee om te gaan en het een plaats te geven. 
De partner of andere betrokkenen staan vaak onder hoge druk en een helpende hand in de vorm van een (getrainde) vrijwilliger die ervaring heeft in het begeleiden van de familie kan helpen.
De vrijwilligers van onze Stichting doen dit werk vol overgave: een luisterend oor is belangrijk, en helpen waar kan. De partner kan dan even weg om “op te laden” in de wetenschap dat er iemand thuis is om de dierbare te ondersteunen. 
Zit u in zo’n moeilijke situatie en kunt u wel wat ondersteuning gebruiken? 
Wacht vooral niet te lang met het aanvragen van hulp. Al in een vroeg stadium kunnen wij u veel zorgen uit handen nemen. Des te sneller zijn wij beschikbaar als de noodzaak zich aandient. Dat kan u een gerust gevoel geven.
In de kernen Abcoude, Breukelen, Loenen, Maarssen, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis hebben wij vrijwilligers paraat die ook in de omliggende gebieden zorg bieden.
Bent u geïnteresseerd in deze vorm van vrijwilligerswerk en wilt u meer informatie, 
neem dan contact op met drs. Ellen Boeringa via stichting@thuissterven.info of telefonisch 06-51451130