Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht & Venen

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg in de thuissituatie

58947b2249ce9
535d8b7b841e1

Vacatures


 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf leden met de twee coördinatoren. Het bestuur komt vijf maal per jaar in Mijdrecht bijeen. Lopende zaken worden via e-mail contact geregeld.

Een bestuurslid heeft aangegeven op termijn te willen aftreden.Dit betekent dat wij zoeken naar een:

Secretaris

Ook zoeken wij nog naar een bestuurslid die Communicatie/PR verder kan ontwikkelen. Er is dus een vacature voor:

Public Relations

Affiniteit met het zo goed mogelijk organiseren van het begeleiden van mensen in hun laatste levensfase ligt voor de hand.

Ook onze Vriendenstichting kan versterking gebruiken; daarbij gaat het vooral om door fondsenwerving de financiële basis van het werk van de VTS zo goed mogelijk gestalte te geven.

U kunt uw interesse kenbaar maken door een e- mail te sturen via onze contactpagina. U wordt dan zo spoedig mogelijk door een van de bestuursleden benaderd.