Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht & Venen

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg in de thuissituatie

 

privacy policy


Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht & Venen is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar vrijwilligers, bestuurders, coördinatoren en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten.

Persoonlijke gegevens van vrijwilligers, bestuurders, coördinatoren en de bezoekers van haar website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht & Venen houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.