Doelstelling

Als je te horen krijgt dat het einde van het leven nabij is breekt er een emotionele fase aan en komt er veel op je af. Veel mensen kiezen ervoor om – zo mogelijk – deze laatste fase in de thuissituatie door te brengen. In de eigen vertrouwde omgeving waar vrienden en familie binnen kunnen lopen zonder je aan bezoektijden te hoeven houden. In deze situatie is er, naast professionele zorg van de thuiszorg en de huisarts, een grote rol voor de “mantelzorgers”, dit zijn de familie en vrienden.

Thuis blijven is helaas niet altijd mogelijk zonder hulp van buitenaf, omdat er niet altijd genoeg familie en/of vrienden beschikbaar zijn om het plaatje rond te krijgen. En dáár kunnen onze vrijwilligers dan in bijspringen. Zij nemen als het ware tijdelijk de zorg voor de terminale patiënt over. Dit ontlast de familie en vrienden, zodat zij weer even op adem kunnen komen en daarna nieuwe energie hebben om de zorg niet alleen vóórt te zetten maar ook om het veel langer vol te kunnen houden.

De medische, verpleegkundige en huishoudelijke zaken zijn de zorg van de professionele instellingen. De vrijwilligers hebben als hoofddoel het “Er Zijn”. Zij zijn aanwezig en hebben de tijd voor u. Dit kan zijn om gewoon naar u te luisteren, of voor licht verzorgende taken of bijvoorbeeld een nacht waken zodat de familie een nacht kan slapen.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht & Venen bestaat uit 6 mensen uit diverse beroepsgroepen:

Voorzitter Prof.dr. Tom Boon
Secretaris Corrie van der Kroef
Penningmeester Martien (Mart) van der Voort
Communicatie/PR Vacature
Vrijwillige zaken Drs. Ellen Boeringa
Algemeen lid Vacature

Coördinatoren

We werken met 2 professionele coördinatoren die elkaar aanvullen en vervangen. Zij zijn contactpersoon voor zorgaanvragen, coördineren de inzetten en begeleiden de vrijwilligers. Ons verzorgingsgebied hebben we globaal opgesplitst in Noord en Zuid, ofwel De Ronde Venen en Stichtse Vecht. Elke coördinator heeft haar eigen aandachtsgebied maar vervangt bij afwezigheid en ondersteunt bij extra drukte

Noord / Ronde Venen Jannie van Koten
Zuid / Stichtse Vecht Diny Kosten

Vrijwilligers

Onze goed opgeleide vrijwilligers verlenen hulp thuis door tijd, aandacht en ondersteuning te geven aan degene die gaat sterven en diens naasten. Nieuwe vrijwilligers volgen eerst een basiscursus en kunnen jaarlijks deelnemen aan bijscholingen, seminars en lezingen zodat zij goed opgeleid zijn en blijven. De vrijwilligers zijn “gewone” mensen die hier bewust en gemotiveerd voor hebben gekozen. Vaak hebben ze zelf vergelijkbare situaties meegemaakt waardoor ze deze keus hebben gemaakt. Met hun praktijkervaring en theoretische scholing hopen ze anderen te kunnen helpen bij de zorg en aandacht die patiënten die terminaal zijn in hun laatste levensfase zo behoeven. Ze weten wat er allemaal komt kijken bij de verzorging van een stervende thuis.

Geschiedenis

September 1998 was de start van de Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Begin 1998 startte ook de Stichting VTZ Breukelen, Kockengen, Nieuwer Ter Aa. Dit was de periode dat de VTZ (later VPTZ) uitgerold werd in Nederland. In Maarssen en Abcoude werden er VTZ activiteiten opgestart door de lokale welzijnsorganisaties. Na jaren van collegiaal samenwerken zijn de Stichtingen uit Breukelen en De Ronde Venen en de VTZ afdelingen van Tympaan-De Baat en Welzijn Stichtse Vecht opgegaan in één organisatie met als doel een betere naamsbekendheid en om beter in te kunnen spelen op de veranderingen in de zorg.

Per 1 januari 2014 is de Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht & Venen van start gegaan. Bestuurders en vrijwilligers van de vier oude organisaties hebben nu hun kennis en ervaring gebundeld in één sterke organisatie. De vrijwilligers werken in vier lokale teams: Breukelen, De Ronde Venen, Abcoude en Maarssen. Deze teams verzorgen de inzetten in de eigen kern en de omliggende dorpen, buurtschappen en buitengebieden.

Vrijwilliger worden

Voelt u er iets voor om ook vrijwilliger te worden en een van onze teams te komen versterken? Wij komen graag met u in gesprek.

Voordat de vrijwilligers voor de stichting gaan werken vindt er eerst een oriënterend gesprek plaats met de coördinator. In dit gesprek wordt gekeken of iemand geschikt is voor dit werk en of diegene een eventueel eigen verlies goed heeft verwerkt. Hierna volgt als eerste voorbereiding op het werk de basiscursus, waarbij onder andere de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Communicatieve vaardigheden
  • Wat is palliatieve en terminale zorg
  • Houdingsaspecten
  • Kunnen omgaan met emoties
  • De betekenis van spiritualiteit, geloof en levensbeschouwing in de laatste levensfase
  • Omgaan met ‘andere’ normen en waarden dan die van jezelf
  • Kunnen omgaan met feedback
  • Palliatieve sedatie en euthanasie
  • Praktijkbijeenkomst tilvaardigheden (transfers)

Ook wordt tijdens deze training goed gekeken of de aspirant vrijwilligers dit werk aan kunnen. Na afloop van deze cursus is er wéér een gesprek met de aspirant vrijwilliger om te bespreken of hij/zij ermee door wil gaan of het eventueel liever nog even uit wil stellen.

Vervolgopleidingen worden gegeven door de VPTZ Academy die tevens zorgt voor hoge kwaliteit van alle opleidingen.