Stichting Vrienden van Thuis Sterven

Onze inkomsten zijn voor een deel afkomstig van de rijksoverheid. Voor het overige deel zijn wij aangewezen op bijdragen van bedrijven, instellingen en particulieren. Als u ons financieel wilt ondersteunen is uw donatie van harte welkom op de rekening van de Stichting “Vrienden van Thuis Sterven” (erkende ANBI). Deze vriendenstichting heeft als doelstelling het ondersteunen van de activiteiten van de Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht & Venen.

IBAN NL96 RBRB 0919 8949 92 t.n.v. Stichting Vrienden van Thuis Sterven (KvK nr. 30218010, RSIN nr. 816984104)

Geen giften aan onze vrijwilligers

Onze vrijwilligers doen hun werk met plezier en zonder eigen belang. Wij begrijpen dat het kan voorkomen dat u graag de vrijwilliger(s) tijdens de inzet wil bedanken. Een kaartje of iets lekkers bij de koffie is natuurlijk geen probleem, maar wij vragen u liever om uw dankbaarheid te uiten door een donatie aan de Stichting Vrienden van Thuis Sterven. Deze zal dan worden gebruikt voor een activiteit die wij als Stichting jaarlijks speciaal voor onze vrijwilligers organiseren.

Schenkingen

Heeft u een feestelijke gebeurtenis maar wilt u in plaats van kado’s ontvangen liever een bedrag schenken aan onze vriendenstichting?

Heeft u wel eens overwogen om in uw testament een goed doel, bijvoorbeeld onze vriendenstichting, op te nemen als onderdeel van de erfenis?

Uw schenking aan de Stichting Vrienden van Thuis Sterven wordt door ons bijzonder op prijs gesteld en helpt ons om de kwaliteit van onze organisatie en onze dienstverlening te verbeteren.

Verzekeringen

Een ongelukje is niet altijd te voorkomen. Wij hebben onze vrijwilligers daarom verzekerd voor calamiteiten. We hopen dat het nooit nodig zal zijn, maar mocht er desondanks toch een keer een ongelukje plaatsvinden, dan kunt u dat tijdig aan ons melden, waarna onze verzekeraar e.e.a. verder zal afwikkelen.