Wat kunt u van ons verwachten

De gemotiveerde vrijwilligers kunnen zorg op allerlei manieren bieden, bijvoorbeeld door het tijdelijk aflossen van de naasten, het aanwezig zijn en aandacht geven aan de terminale patiënt, het helpen bij lichte persoonlijke verzorging of door te waken. Voor patiënten en hun naasten kunnen ze ook een luisterend oor bieden. Bij de zorgverlening wordt nauw samengewerkt met de professionele zorgverleners, huisarts en wijkverpleegkundige.

Onze vrijwilligers verrichten géén medische handelingen. De vrijwilligers zijn weliswaar goed opgeleid, maar daaronder vallen géén verpleegkundige handelingen. Ze zijn als het ware “geschoolde mantelzorgers”.

De Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht & Venen heeft met elke vrijwilliger een vrijwilligerscontract afgesloten. Integriteit en geheimhouding zijn hierin opgenomen.

Uit reacties achteraf blijkt vaak dat de naasten de hulp erg waardeerden. Deels omdat de zorg thuis anders niet mogelijk was geweest en voor een ander deel omdat zij naar hun gevoel meer energie hadden om aandacht aan de terminaal zieke te besteden.

Hoe gaan we te werk

Onze coördinatoren zijn dag en nacht bereikbaar via ons centrale mobiele telefoonnummer en per mail (of via onze contactpagina). Als ze u al niet direct te woord kunnen staan, zult u zo spoedig mogelijk worden teruggebeld.

Zowel de familie, de patiënt zelf als de eerstelijns zorgverleners kunnen contact met de coördinatoren opnemen.

Als eerste volgt een kennismakingsgesprek. Hierin wordt doorgenomen wat de wensen zijn en wat tot de mogelijkheden behoort. Samen met de mantelzorgers, de patiënt en eventueel de thuiszorg wordt er een rooster samengesteld. De coördinator zoekt er vervolgens de vrijwilligers bij die dan ingezet kunnen worden. Onze doelstelling is dat we met een beperkt aantal vrijwilligers per zorginzet werken zodat de patiënt en de familie niet steeds vreemde gezichten zien. Geregeld lukt het ook dat de vrijwilligers gedurende een aaneengesloten periode bijvoorbeeld een vaste dag komen.

Vaak lukt het al om op dezelfde dag een aanvang te maken met de ondersteuning in de zorg en soms zelfs al binnen een paar uur.

We kunnen zowel overdag als ‘s-avonds en soms ook ‘s-nachts zorg bieden.

Na afloop van de zorg is er een afrondend gesprek tussen de coördinator en de mantelzorgers.

Wacht u vooral niet te lang met het aanvragen van hulp. Onze ervaring is dat veel mensen drempelvrees hebben om vrijwilligers in te schakelen. Maar op het moment dat mensen dat gedaan hebben, is vaak de reactie: “Hadden we het maar eerder gedaan”.

Zijn er kosten?

De hulp van de Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht & Venen is kosteloos. Een deel van de benodigde inkomsten om onze kosten te dekken ontvangt de stichting via een speciale regeling van de rijksoverheid. Voor het andere deel is de stichting aangewezen op giften. Voor de ontvangst van deze gelden is een speciale Stichting Vrienden van Thuis Sterven opgericht.

Aan onze ondersteuning zijn voor u géén kosten verbonden.

Uiteraard máken wij wel kosten, maar die worden grotendeels opgevangen door subsidie en daarnaast donaties. De kosten die we maken zijn onder andere:

  • Twee betaalde coördinatoren.
  • Telefoon en reiskostenvergoedingen.
  • Opleidingen voor de vrijwilligers.
  • Verzekeringen voor de vrijwilligers.
  • Een uitje met de vrijwilligers als dank voor hun geweldige inzet.
  • PR kosten, als krantenartikelen of lezingen.