Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf leden met de twee coördinatoren. Het bestuur komt vijf maal per jaar in Mijdrecht bijeen. Lopende zaken worden via e-mail contact geregeld.

Een bestuurslid heeft aangegeven op termijn te willen aftreden.Dit betekent dat wij zoeken naar een:

Secretaris

Ook zoeken wij nog naar een bestuurslid die Communicatie/PR verder kan ontwikkelen. Er is dus een vacature voor:

Public Relations

Affiniteit met het zo goed mogelijk organiseren van het begeleiden van mensen in hun laatste levensfase ligt voor de hand.

Ook onze Vriendenstichting kan versterking gebruiken; daarbij gaat het vooral om door fondsenwerving de financiële basis van het werk van de VTS zo goed mogelijk gestalte te geven.

U kunt uw interesse kenbaar maken door een e- mail te sturen via onze contactpagina. U wordt dan zo spoedig mogelijk door een van de bestuursleden benaderd.