Wat kunt u van ons verwachten

De gemotiveerde vrijwilligers kunnen zorg op allerlei manieren bieden, bijvoorbeeld door het tijdelijk aflossen van de naasten, het aanwezig zijn en aandacht geven aan de terminale patiënt, het helpen bij lichte persoonlijke verzorging of door te waken. Voor patiënten en hun naasten kunnen ze ook een luisterend oor bieden. Bij de zorgverlening wordt nauw samengewerkt met de professionele zorgverleners, huisarts en wijkverpleegkundige.

Onze vrijwilligers verrichten géén medische handelingen. De vrijwilligers zijn weliswaar goed opgeleid, maar daaronder vallen géén verpleegkundige handelingen. Ze zijn als het ware “geschoolde mantelzorgers”.

De Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht & Venen heeft met elke vrijwilliger een vrijwilligerscontract afgesloten. Integriteit en geheimhouding zijn hierin opgenomen.

Uit reacties achteraf blijkt vaak dat de naasten de hulp erg waardeerden. Deels omdat de zorg thuis anders niet mogelijk was geweest en voor een ander deel omdat zij naar hun gevoel meer energie hadden om aandacht aan de terminaal zieke te besteden.