Workshop Maria Grijpsma

Ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de VTS Vecht en Venen is er op 21 april voor de vrijwilligers een workshop georganiseerd o.l.v. Maria Grijpsma.

De locatie ’t Heycop in Breukelen van de Stichting Welzijn Stichtse Vecht was daarvoor beschikbaar gesteld en de Riki Stichting uit Ouderkerk a/d Amstel had voor de organisatie ervan een genereuze gift gedaan.

Na de thee of koffie en heerlijke taarten gebakken door onze coördinator Jannie van Kooten, werd na een rondje langs de circa 30 deelnemers met het programma gestart.

Een ontspanningsoefening opende de workshop en iedereen was er klaar voor.

Maria deed in de loop van de workshop een paar verschillende oefeningen die vooral bedoeld waren om voor jezelf rustmomenten te creëren. Er was ook veel ruimte om ervaringen uit de praktijk van de vrijwilligers met elkaar te delen.

Maria Grijpsma is verpleegkundige en expert in de begeleiding van groepen mantelzorgers. Zij heeft samen met Inge Jager het boekje “ Klein geluk voor de mantelzorger”geschreven. Een boekje vol met praktische tips voor (overbelaste) mantelzorgers, om Klein Geluk in hun leven te brengen door goed voor zichzelf te (leren) zorgen.

Met een 5-de druk in april 2018 zijn er inmiddels 15.000 exemplaren van verkocht.

Aan het eind van de middag konden wij alle aanwezige vrijwilligers dit boekje en een “goody bag” met nog een paar extraatjes, beschikbaar gesteld door Schulp en uitgeverij Amsterdam University Press, als lustrumcadeaux overhandigen.

Het was een boeiende middag die gewaardeerd werd, zoals bleek uit de gesprekken na afloop.